Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie: przeszczepiania kończyny górnej


I. Brak Oferentów spełniających warunki formalne.
II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Szpital im Św. Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53/55, 55-100 Trzebnica - brak następujących dokumentów:
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie: przeszczepiania kończyny górnej”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1220 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.