Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o oferencie nie spełniającym wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o oferencie nie spełniającym wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia – kontynuacja”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) – brak daty przy potwierdzeniu zgodności z oryginałem,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu zgodności z oryginałem,
statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu zgodności z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2009r. do godz. 16.15 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD – „Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia – kontynuacja”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2340 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.