Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne: Brak
II. Lista ofert niespełniających warunki formalne:
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42.
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 18 czewca 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1365 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.