Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt. . „Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego. ”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.
2. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.
4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM, ul Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
brak prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3,
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 15-276 Białystok
- brak prawidłowo wypełnionego załącznika nr 3,

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych
i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.”


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1222 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.