Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt. „Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Brak ofert
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Al.. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

- brak daty i brak potwierdzonych wszystkich stron za zgodność z oryginałem
w wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Statucie Jednostki. Zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu „wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.”

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1218 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.