Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 24 lipca 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 lipca 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej” rozdysponowano kwotę w wysokości 850 000,00 zł - środki majątkowe - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. SP Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej”, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko – kwota przyznana 45 305,00 zł
2. Wojewódzki Szpital im. Falkiewicza, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-952 Legnica– kwota przyznana 40 800,00 zł
3. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej HOSPICJUM STACJONARNE Będkowo 1, 55-100 Trzebnica – kwota przyznana 40 800,00 zł
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław – kwota przyznana 31 076,00 zł
5. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz– kwota przyznana 39 950,00 zł
6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, ul. Bema 6, 59-300 Lubin – kwota przyznana 40 372,45 zł
7. NZOZ Palium, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra – kwota przyznana 20 662,65 zł
8. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski – kwota przyznana 42 840,00 zł
9. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice – kwota przyznana 44 455,00 zł
10. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków – kwota przyznana 38 930,00 zł
11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów – kwota przyznana 46 325,00 zł
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska– kwota przyznana 15 300,00 zł
13. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk – kwota przyznana 118 716,95 zł
14. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła – kwota przyznana 43 350,00 zł
15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – kwota przyznana 41 650,00 zł
16. Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński – kwota przyznana 118 716,95 zł
17. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin – kwota przyznana 37 400,00 zł
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź – kwota przyznana 43 350,00 zł

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2337 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.