Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
-brak ofert

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa:
- brak klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i daty w następujących dokumentach:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD„Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1596 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.