Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt: „Zakup aparatury echokardiograficznej dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych.”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej, ul. Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwoleń
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa
4. Szpital Morski im. PCK, ul Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
6. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Lubańska 11-12, 58-900 Zgorzelec
7. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
8. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
9. Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
10. Pleszewskie Centrum Medyczne, ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
11. SP Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Przemysłowa 1a, 24-300 Opole Lubelskie
13. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
14. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
15. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SPZOZ, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
16. Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża
17. Szpital Tucholski Sp. z o.o., ul Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola
18. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
19. SP ZOZ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny

II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Baranki 24, 19-300 Ełk
- brak oświadczenia Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg - brak daty oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- statut jednostki.
3. Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, ul Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
- brak podpisu głównego księgowego na załączniku nr 1 i nr 3,
- brak daty na następujących dokumentach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
- statut jednostki
4. SP ZOZ, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin
- brak wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
5. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
- brak aktualnej uwierzytelnionej polisy ubezpieczeniowej OC.
6. SP ZOZ Szpital św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD„Zakup aparatury echokardiograficznej dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych.”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2028 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.