Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: „Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. ZOZ MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.
3. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.
5. Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100, 29-718 Lublin.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.
8. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.
9. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
10. Szpital Powiatowy, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych
1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statucie jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
2. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
4. Mazurskie Centrum Zdrowia, Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku "PRO-MEDICA" Sp. z. o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
5. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych:
- brak oświadczenia dyrektora o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
6. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul Wodociągowa 4, 45-221 Opole:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
7. Regionalny Szpital (2), ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg:
- brak daty oraz klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
8. SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450, Stalowa Wola:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
12. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
14. Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok:
- brak podpisu głównego księgowego i pieczątki oferenta w załączniku nr 1,
- brak daty w załącznikach nr 2 i nr 3,
- brak daty i podpisu głównego księgowego w załączniku nr 4,
- brak daty oraz klauzuli „potwierdzam za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo:
- brak podpisu głównego księgowego w załączniku nr 4.
17. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
19. Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul Chopina 29, 78-200 Białogard:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
20. Samodzielny Publiczny Szpital nr 1 PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
22. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul Powstańców Warszawy 2, 85-681 Szczecin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak oświadczenia oferenta o dysponowaniu infrastrukturą umozliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w 2009 roku,
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na kopii kontraktu faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun.
23. Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny ZOZ, ul Abramowicka 2, 80-442 Lublin:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
24. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
25. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
26. SCM SPZOZ, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój:
- brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 statutu jednostki,
 kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
27. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
28. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
29. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
30. SPZOZ im. Prymasa Karola Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
31. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
32. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
33. Szpital Lipno, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno:
- brak kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
34. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
35. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SPZOZ, Al.. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
36. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
37. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
38. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
39. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław:
- błędnie wypełniony załącznik nr 4,
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
40. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.
41. Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa:
- brak „potwierdzenia - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Załączniki do dokumentu : ogloszenie_rehabilitacja_28072009.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3300 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.