Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”


Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne” w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. L. Pasteura 1 50-367 Wrocław

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Instytut Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa

Brakujący dokument:
Pełnomocnictwo Głównego Księgowego dla Zastępcy Głównego Księgowego do zastępowania w czasie nieobecności (bądź do podpisywania oferty składanej na konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” w zakresie zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”).

Brakujący dokument należy złożyć listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadanie: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2901 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.