Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”


Warszawa, 2009-08-20Konkurs na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 3 pn.: Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie


1. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-438 Łódź,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań,
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów,
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa,
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok,
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31- 540 Kraków,
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław,
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4, 80 -210 Gdańsk,
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza3, 47-400 Racibórz,
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice,
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn,
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin.


2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
Brakujący dokument:
Wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin,
Brak pieczątki Głównego Księgowego na zgłoszeniu ofertowym (załącznik nr 1 ogłoszenia).

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2009 roku, na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 3 pn.: Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.28.07.2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2931 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.