Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”


Warszawa, 2009-08-20Konkurs na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 2 pn.:
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi


1. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-438 Łódź,
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82,70-482 Szczecin,
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz,
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce,
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań,
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych,
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów,
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra,
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok,
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław,
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31- 540 Kraków
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40 - 074 Katowice,
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie , ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn,
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin,
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa.

2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz,
Brakujący dokument:
Aktualny odpis z KRS.
W związku z dostarczeniem odpisu z KRS, stan na dzień 03.04.2007 r., niezbędne jest dostarczenie odpisu z KRS z bieżącego roku lub oświadczenie oferenta, iż dane w złożonym odpisie KRS nie uległy zmianie do dnia złożenia oferty.
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
Brakujący dokument:
1. Wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4, 80 -210 Gdańsk
Brakujący dokument:
Aktualny odpis z KRS.
W związku z dostarczeniem odpisu z KRS, stan na dzień 23.08.2008 r., niezbędne jest dostarczenie odpisu z KRS z bieżącego roku lub oświadczenie oferenta, iż dane w złożonym odpisie KRS nie uległy zmianie do dnia złożenia oferty.

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2009 roku, na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 2 pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.28.07.2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2836 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.