Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 19 sierpnia br., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:

Koordynacja zadania na poziomie centralnym:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura – kwota przyznana – 400 000 zł,

W ramach koordynacji zadania na poziomie centralnym Departament Polityki Zdrowotnej prosi realizatora o przekazanie szczegółowego kosztorysu w powyższym zakresie, który posłuży do przygotowania umowy z jednostką.

Doposażenie uniwersytetów medycznych w niezbędne pomoce dydaktyczne (poniżej 3500 zł) i koordynacja oraz nadzór nad programem przez koordynatorów wybranych w uczelniach:
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 114 750 zł;
2. Akademia Medyczna w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210 Gdańsk – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 32 850 zł;
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 102 686 zł;
4. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn – kwota przyznana: doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 35 250 zł;
5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań – kwota przyznana: koordynacja – 10 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 51 610 zł;
6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin – kwota przyznana: koordynacja – 20 000 zł; doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne – 12 000 zł;

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe17 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2423 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.