Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 21 sierpnia 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 21 sierpnia 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” rozdysponowano kwotę w wysokości 180 506,00 zł - środki majątkowe oraz 1 427 330,00 zł – środki bieżące - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
– kwota przyznana: 30 000 zł środki bieżące i 13 600 zł środki majątkowe.

2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
– kwota przyznana: 64 000 zł środki bieżące.

3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
– kwota przyznana: 115 600 zł środki bieżące i 11 900 zł środki majątkowe.

4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
– kwota przyznana: 59 000 zł środki bieżące i 13 090 zł środki majątkowe.

5. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
– kwota przyznana: 121 500 zł środki bieżące.

6. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
– kwota przyznana 311 000 zł środki bieżące i 21 675 zł środki majątkowe.

7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa –
kwota przyznana: 66 650 zł środki bieżące i 17 850 zł środki majątkowe.

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
– kwota przyznana: 62 000 zł środki bieżące.

9. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 80-210 Gdańsk
– kwota przyznana 80 180 zł środki bieżące i 27 625 zł środki majątkowe.

10. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
– kwota przyznana 73 000 zł środki bieżące.

11. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
– kwota przyznana: 124 000 zł środki bieżące i 53 516 zł środki majątkowe.

12. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
– kwota przyznana 51 000 zł środki bieżące.

13. ZOZ MSWiA z War.-Maz. Centrum Onkologii Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
– kwota przyznana: 112 000 zł środki bieżące i 12 750 zł środki majątkowe.

14. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
– kwota przyznana: 76 400 zł środki bieżące i 8 500 zł środki majątkowe

15. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
– kwota przyznana 81 000 zł środki bieżące.

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe21 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2611 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.