Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2009 roku, do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” rozdysponowano kwotę w wysokości 8 358 823,00 zł - środki majątkowe oraz 115 600 ,00 zł – środki bieżące - pomiędzy jednostki wymienione w załączniku nr 1.
Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ogłoszenie konkursowe21 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2401 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.