Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych


Warszawa, dnia 7 września 2009 rokuOGŁOSZENIE


w sprawie uzupełnienia listy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Zgodnie z § 9 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.10) Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Zdrowia, na posiedzeniu w dniu 1 września 2009 roku dokonała rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika z Łodzi.
Po ponownym rozpatrzeniu ofert, decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia na realizację zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych
o nowotworach w 2009 roku”,
Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź przyznano kwotę w wysokości 96 000,00 zł – środki bieżące.
W związku z powyższym na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Poprawa działania systemu zbierania
i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku” rozdysponowano kwotę w wysokości 180 506,00 zł - środki majątkowe oraz 1 703 836,00 zł – środki bieżące.

Ogłoszenie konkursowe21 kwietnia 2009 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2967 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.