Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie zadań pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” i „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”


Warszawa, 20.11.2009 r.Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie zadań pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” i „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”.

Zgodnie z § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 9), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, jako realizatorów programu zdrowotnego pn.:

I. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie zadań pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” wyłoniono:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36,
31-501 Kraków.

Zgodnie z przedstawioną ofertą koszt realizacji Programu w 2009 r. w zakresie ww. zadania został określony na kwotę 200 000 zł. (wydatki bieżące). Przewidziany koszt realizacji ww. zadania wynosi 200 000 zł (wydatki bieżące).

II. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie zadania: „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)” wyłoniono:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Sporna 36/50.

Zgodnie z przedstawioną ofertą koszt realizacji Programu w 2009 r. został określony na kwotę 155 000 zł., jednak ze względu na wysokość środków budżetowych przyznanych na realizację ww. zadania, możliwe jest zawarcie umowy na rok 2009 na łączną kwotę
100 000 zł. (wydatki bieżące).

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Justyna Mieszalska

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3633 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.