Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 14 czerwca 2010 r., do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja” został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
– kwota przyznana – 1 958 700,00


Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Ogłoszenie konkursowe26 marca 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3712 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.