Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie na lata 2010 i 2011.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii na lata 2010 i 2011, określonego w załączniku nr 1.

Łączna kwota rozdysponowana na rok:
2010 – 120 001 880 zł.
2011 – 140 000 000 zł.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłoszenie konkursowe26 marca 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4031 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.