Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci " oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci " dla Centrum Zdrowia Dziecka, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, na łączną kwotę w wysokości 242 900 zł., w tym:

131 400 zł. – na finansowanie centralnej weryfikacji badań
111 500 zł. – na finansowanie prowadzenia centralnej bazy danych.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe6 kwietnia 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3437 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.