Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka,
ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.
2. Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,
ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa.
Brak następujących dokumentów:
- harmonogram realizacji zadania,
- kopia aktu powołania Uniwersytetu Warszawskiego – dokument nie posiada atrybutu wiarygodności - nie potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie prasowe - 10 maja 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2683 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.