Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”


Warszawa, 21 lipca 2010 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
2 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 78-111 Szczecin
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
5. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy
7. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
8. SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
9. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
- nieprawidłowe pełnomocnictwo do podpisania oferty
- polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
2. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
- nieprawidłowe pełnomocnictwo do podpisania oferty
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
3. Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku "PRO-MEDICA" Sp. z o.o. ul. Baranki 24, 10-300 Ełk
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ul.Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
- nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 3 - niekompatybilny z wymogiem z pkt 9 ogłoszenia
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
5. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
- nieprawidłowe oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury (oświadczenie dotyczy aparatury nie będącej przedmiotem zadania)
6. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa - polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty
7. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - polisa OC nieaktualna na dzień złożenia oferty


Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD – Rehabilitacja w kardiologii - Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2132 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.