Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce” wraz z podziałem środków finansowych.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”.
Kwotę w wysokości 12 500 000 zł rozdysponowano pomiędzy 3 niżej wymienione jednostki:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz – środki przyznane w wysokości 4 524 050,00 zł
2. Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa - środki przyznane w wysokości 1 827 500,00 zł
3. Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice - środki przyznane w wysokości 6 148 450,00 zł

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 10 maja 2010 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3771 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.