Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie realizacji zadań WOK


Warszawa, 28 grudnia 2010 rokuOgłoszenie


w sprawie wyboru na lata 2011-2015 realizatora zadań Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących dla Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, będących elementem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru jednostki, które będą realizowały w latach 2011 – 2015 zadania Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących dla zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Realizatorami zadań WOK w latach 2010-2015 dla obydwu ww. populacyjnych programów będą jednostki, w których funkcjonowały WOK-i w latach 2006-2010 i zostały określone w załączniku nr 1.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6937 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.