Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”


Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań formalnych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania na 2011 r. pn.: „Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice,
2. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów.

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk – brak statutu jednostki, informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację tego samego rodzaju, kopii polisy OC, oświadczenia oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
Ogłoszenie konkursowe 21.03.2011 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2284 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.