Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”
Kompletne oferty złożyło 14 niżej wymienionych Oferentów:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
6. Pracownia Epidemiologii Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN)
8. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Przewlekłych Nowotworów, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Wojewódzki Rejestr Nowotworów (WRN)
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
10. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
11. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
12. ZOZ MSWiA z War.-Maz. Centrum Onkologii Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
13. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań
14. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
Niekompletną ofertę złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty: nieprawidłowo sporządzony załącznik nr 3 pn. Plan rzeczowo – finansowy.
2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie wymaganych dokumentów: Brak pozytywnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości prowadzenia przez jednostkę zadania w zakresie prowadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych i/lub opracowanie i wdrożenie kliniczno – patologicznego rejestru nowotworów kości.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.23.02.2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3644 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.