Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2011.Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” w roku 2011 na łączną kwotę w wysokości 210 000 zł, w tym:
Centralna weryfikacja badań:
1. Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a – 156 000 zł;

Prowadzenie centralnej bazy danych:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 – 26 400 zł
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; 50-369 Wrocław,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 – 27 600 zł.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 23 lutego 2011 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2688 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.