Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, 18 maja 2011 r.Ogłoszenie
w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci”
oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2011.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci” w roku 2011 na łączną kwotę w wysokości 275 500 zł, w tym:

Centralna weryfikacja badań:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 – 174 500 zł
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 265 – 38 500 zł (środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu).

Prowadzenie centralnej bazy danych dla chłoniaka Hodgkina:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 265 – 31 500 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych dla NHL:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław – 31 000 zł

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


23 lutego 2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2166 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.