Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015


Warszawa, dn. 18.08.2011


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 - 2015” jako realizator programu zdrowotnego, został wybrany niżej wymieniony oferent:

Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa – w związku z rocznym terminem obowiązywania budżetu na programy zdrowotne finansowane ze środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia wartość przyznanych środków publicznych
w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2011 wynosi 800.000,00 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 22-07-2011 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2664 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.