Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.

I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,

2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34 – 500 Zakopane,
6. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock,
7. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 28, 01-138 Warszawa,
8. Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole,
9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów,
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 24a, 15-276 Białystok,
11. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra,
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze,
13. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław;
»

brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania

2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
»

harmonogram realizacji zadania – brak wskazania ram czasowych realizacji zadania

» oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu
3. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk,
»

brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie

6. Szpital Specjalistyczny, ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty,
»

brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu

8. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn,
»

brak oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku

» brak oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu
» brak harmonogramu realizacji zadania
» brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania
9. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań.
»

bark upoważnienia dla zastępcy głównego księgowego

10. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin,
»

oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak informacji o istotnych parametrach sprzętu oraz uzasadnienia zakupu

III. Oferta złożona przez następującego Oferenta:
1.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 28 marca 2012 r.).

w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu (26 marca 2012 roku), na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” została odrzucona.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie*pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-03Monika Latoszek Naniesienie dwóch zmian na liście
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4133 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.