Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2012.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci” w roku 2012 został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek :
- Centrum Zdrowia Dziecka, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20, przyznana kwota środków publicznych - 236 900 zł.

* Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00 - 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-04
Data publikacji:
       2012-05-04
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2714 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.