Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania zadania pt.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”,


Warszawa, 19 lipca 2012 r.OGŁOSZENIE

O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”
1. SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec – 500 000,00 zł
2. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce – 510 891,04 zł
3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław – 415 897,51 zł
4. SP Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin – 1 253 211,45 zł
5. SP Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – 700 000,00 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-20
Data publikacji:
       2012-06-20
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1722 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.