Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”
na rok 2012


Warszawa, 28 czerwca 2012 r.OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”
na rok 2012.


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pn.: „„Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012., jako realizatorzy programu zdrowotnego, zostali wybrani niżej wymienieni Oferenci:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – na realizację zadań: zadania I pn.: „Działania profilaktyczno-informacyjne”, zadania II pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii”, zadania III pn.:„Edukacja chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych” - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 2 676 295 zł.
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice - na realizację zadania II pn.: „Edukacja personelu medycznego w zakresie diabetologii” - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 164 862,15 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-28
Data publikacji:
       2012-06-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2982 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.