Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych formalne w zakresie zadania dotyczącego "Wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita" w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Warszawa, 2 lipca 2012 r.Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego:

a) Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak ofert.
b) Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1) Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
- brak oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak oświadczenia o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,

Brakujące dokumenty należy składać listownie w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-02
Data publikacji:
       2012-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3046 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.