Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.


Warszawa, 05 lipca 2012 r.Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok
2012 r.

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatorów (ośrodków diagnostycznych wykonujących badanie) programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”.

Kompletne oferty złożył 1 niżej wymieniony Oferent:
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Niekompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki, zawierała potwierdzenie realizacji badań USG i tomografii komputerowej (CT) u dzieci w odniesieniu do jednostki organizacyjnej w obrębie Szpitala a nie w odniesieniu do poszczególnych lekarzy, do których to odnoszą się zawarte w ogłoszeniu wymagania.
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, 50-369 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki zawierała informację o wykonanych badaniach USG i tomografii komputerowej (TK) rozdzielnie, tj. poszczególni lekarze wg. niej nie spełniają stawianych wymagań w odniesieniu do obu rodzajów badań. Wykonali w roku ubiegłym albo 2 tys. badań USG albo 2 tys. badań TK.
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
W zakresie sposobu sporządzania oferty:
Przedstawiona informacja od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki, dotyczy samego faktu wykonywania badań USG i tomografii komputerowej u dzieci na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, nie odnosi się zaś w ogóle do ilości przeprowadzanych badań przypadających na lekarzy mających uczestniczyć w programie.

Odrzucona została oferta 1 niżej wymienionego Oferenta:
- Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Oferta został odrzucona z następującego powodu:
W kopercie nadesłanej przez Oferenta brakowało wymaganej oddzielnej koperty z danymi na temat części merytorycznej. W związku z czym oferta nie została w sposób prawidłowy dostarczona i nie może być poddana ocenie.


Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 20009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 10 marca 2009 r. poz. 9.), oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Brakujące dokumenty należy składać w formie listownej na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Matki i Dziecka
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa


z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu na realizatora programu - „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-05
Data publikacji:
       2012-07-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2933 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.