Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”


Warszawa, dn. 13.07.2012 r.Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na rok 2012


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” na rok 2012, jako realizatorzy programu zdrowotnego, zostali wybrani niżej wymienieni Oferenci:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ul. Dekerta 1, 66-140 Gorzów Wielkopolski - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 895.500 zł;
2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 1.194.000 zł;
3. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o, ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław - wartość przyznanych środków pozostających do dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie programu z budżetu Ministra Zdrowia w roku 2012 wynosi 47.500 zł (z zastrzeżeniem, iż zakres zadań zawartych w ofercie może obejmować jedynie prace dotyczące modernizacji 3 sal, korytarza, gabinetu zabiegowego, świetlicy dla pacjentów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pacjentów).

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-16
Data publikacji:
       2012-07-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3518 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.