Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.


Warszawa, 18 lipca 2012 r.Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita, wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:

Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - wartość przyznanych środków publicznych: 480 000 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

ogłoszenie konkursoweWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-18
Data publikacji:
       2012-07-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2817 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.