Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”


Warszawa, 20 lipca 2012 r.


OGŁOSZENIE


o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”.

Zgodnie z § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji zadań koordynatora programu zdrowotnego pn „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r. został wybrany:
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-20
Data publikacji:
       2012-07-20
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3008 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.