Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu" w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”


Warszawa, 17 sierpnia 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im dr S. Jasińskiego, ul. Ciagłówka 9, 34-500 Zakopane (oferta nr 01)
2. SP ZOZ, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok (oferta nr 04),
3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów (oferta nr 06),
4. SP Szpital Kliniczny nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (oferta nr 07),
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (oferta nr 09),
6. SP Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego UM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (oferta nr 10),
7. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta nr 13),
8. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (oferta nr 14),
9. Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 41-301 Brzeg (oferta nr 15),
10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr. S. Deresza w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz (oferta nr 16),
11. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża (oferta nr 17),
12. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza (oferta nr 18),
13. SP ZOZ Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze (oferta nr 19),
14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (oferta nr 21),
15. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko Kamienna (oferta nr 22),
16. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 (oferta nr 23),
17. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZPZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz (oferta nr 24),
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom (oferta nr 25),
19. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna (oferta nr 26),
20. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (oferta nr 27),
21. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., ul. Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków (oferta nr 28),
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn (oferta nr 29),
23. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin (oferta nr 30),
24. SPZOZ, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz (oferta nr 32),
25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa (oferta nr 33),
26. Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec (oferta nr 35),
27. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa (oferta nr 36),
28. Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława (oferta nr 37),
29. SPZOZ w Łukowie, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 12-400 Łuków (oferta nr 38),
30. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów (oferta nr 40),
31. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ (oferta nr 41),
32. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim (oferta nr 43),
33. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna (oferta nr 44),
34. Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (oferta nr 45),
35. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom (oferta nr 46),

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Szpitalna 9, 78 -200 Białogard (oferta nr 02)
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice (oferta nr 03),
- brak rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
3. Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno (oferta nr 05),
- nieprawidłowy (niezgodny z KRS) sposób reprezentacji podmiotu
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec (oferta nr 08),
- niekompletny załącznik nr 4
5. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice (oferta nr 11),
- niekompletny załącznik nr 4,
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź (oferta nr 12),
- nieprawidłowy załącznik nr 4,
7. III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (oferta nr 20),
- nieprawidłowe oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie
8. SPZOZ, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski (oferta nr 31),
- niekompletny załącznik nr 4,
9. Szpital Wojewódzki SPZOZ im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (oferta nr 34),
- niekompletny załącznik nr 4,
10. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 4, 05-400 Otwock (oferta nr 39),
- brak wymaganego podpisu głównego księgowego na załącznikach nr 1 i 4
11. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań (oferta nr 42),
- brak pełnomocnictwa dla podpisującego i stwierdzającego za zgodność z oryginałem

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-17
Data publikacji:
       2012-08-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4168 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.