Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych „kalkulator”


Warszawa, 30 października 2012 r.Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych „kalkulator”, wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:
1) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
- wartość przyznanych środków publicznych: 80 000 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Ogłoszenie konkursoweWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-30
Data publikacji:
       2012-10-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3691 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.