Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.


20102-11-23Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. zostały wyłonione niżej wymienione jednostki:
1. Polskie Towarzystwo Dietetyki w Warszawie kwota - 53 000 zł na realizację zadania I pn.: „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów”,
2. Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie kwota - 219 500 zł na realizację zadania II pn.: „Upowszechnianie wiedzy na temat obniżenia zawartości soli, cukru i tłuszczu w produktach spożywczych wśród przedstawicieli przemysłu spożywczego”.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-23
Data publikacji:
       2012-11-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4340 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.