Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Warszawa, 26 lutego 2013 rokuLista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce.
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
5. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
6. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin
8. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska 15 w Katowicach, 40-074 Katowice
11. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Wymogów formalnych nie spełnia oferta Medigen Sp. z o.o., ul Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa w następujących zakresach:
Dane identyfikujące oferenta w formie papierowej i elektronicznej nie zostały sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Oznaczenie oferenta niezgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Brak Numeru NIP i REGON.
Brak podpisu Dyrektora i Głównego Księgowego podmiotu leczniczego pod danymi identyfikującymi oferenta wraz z datą.

Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-26
Data publikacji:
       2013-02-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3733 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.