Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy


Warszawa, 29 marca 2013Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:
1) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
- wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 220 000 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-29
Data publikacji:
       2013-03-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3448 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.