Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:
1.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ul. Sienna 61, 00-820 Warszawa.
Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
-

W roku 2013 – 499 960 zł – środki bieżące.

-

W roku 2014 – 499 960 zł – środki bieżące.


Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-12
Data publikacji:
       2013-04-12
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5198 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.