Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków - w roku 2013 66 000 zł.
2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków w roku 2013 – 48 000 zł i w roku 2014 – 305 000 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków w roku 2013 – 435 000 zł i w roku 2014 – 154 000 zł.
4. Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa w roku 2013 – 285 000 zł i w roku 2014 – 65 000 zł.
5. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa w roku 2013 – 300 000 zł i w roku 2014 – 65 000 zł.
6. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa w roku 2013 – 941 000 zł i w roku 2014 – 50 000 zł.
7. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa w roku 2013 – 200 000 zł i w roku 2014 – 40 000 zł.
8. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa w roku 2013 – 967 000 zł i w roku 2014 – 1 279 000 zł.
9. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa w roku 2013 – 676 000 zł i w roku 2014 – 876 000 zł.
10. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa - w roku 2013 – 218 000 zł.
11. Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - w roku 2014 – 68 000 zł..
12. Bank Tkanek Oka, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa w roku 2013 – 300 000 zł i w roku 2014 – 100 000 zł.
13. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa- w roku 2013 - 53 000 zł i w roku 2014 – 76 000 zł
14. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa w roku 2013 – 163 000 zł i w roku 2014 – 174 000 zł.
15. Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie w roku 2014 – 82 000 zł.
16. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin w roku 2013 – 130 000 zł w roku 2014 – 90 000 zł.
17. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin w roku 2013 – 200 000 zł i w roku 2014 – 40 000 zł.
18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Armii W.P. 8, 20-078 Lublin w roku 2013 – 160 000 zł i w roku 2014 – 24 000 zł.
19. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FRK Homograft” sp. z o.o., ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze w roku 2014 – 100 000 zł.
20. Śląskie Centrum Chorób Serca ul. M. Curie- Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze w roku 2013 – 190 000 zł i w roku 2014 – 420 000
21. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice w roku 2013 – 40 000 zł.
22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec w roku 2013 – 380 000 zł i w roku 2014 – 450 000 zł.
23. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań w roku 2013 – 170 000 zł i w roku 2014 – 94 000 zł.
24. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań w roku 2013 – 250 000 zł i w roku 2014 – 520 000 zł.
25. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań w roku 2013 – 201 000 zł i w roku 2014 – 390 000 zł.
26. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań w roku 2013 – 65 000 zł.
27. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań w roku 2013 – 265 000 zł i w roku 2014 – 52 000 zł.
28. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn w roku 2013 – 50 000 zł i w roku 2014 – 180 000 zł.
29. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce w roku 2014 – 30 000 zł.
30. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź w roku 2013 – 120 000 zł i w roku 2014 – 129 000 zł.
31. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 95-531 Łódź w roku 2013 – 30 000 zł i w roku 2014 – 65 000 zł.
32. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-061 Lublin w roku 2013 – 159 000 zł i w roku 2014 – 146 000 zł.
33. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w roku 2013 – 678 000 zł i w roku 2014 – 204 000 zł.
34. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław w roku 2013 – 120 000 zł i w roku 2014 – 312 000 zł.
35. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk w roku 2013 – 60 000 zł, w roku 2014 – 62 000 zł.
36. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusacka 53-55, 55-100 Trzebnica w roku 2014 – 36 000 zł.
37. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin w roku 2013 – 135 000 zł i w roku 2014 – 230 000 zł.
38. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin w roku 2013 – 310 000 zł.
39. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin w roku 2013 – 35 000 zł i w roku 2014 – 120 000 zł.
40. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice w roku 2013 – 350 000 zł i w roku 2014 – 793 000 zł.
41. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice w roku 2013 – 90 000 zł i w roku 2014 – 50 000 zł.
42. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok w roku 2014 – 60 000 zł.
43. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz w roku 2013 – 120 000 zł.
44. Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice w roku 2013 – 40 000 zł i w roku 2014 – 169 000 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Oferenci powinni w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wskazać sprzęt określony w ofercie, jaki zostanie zakupiony w ramach przyznanych środków publicznych i przesłać wykaz na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Program Wieloletni na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – zakup sprzętu wysokospecjalistycznego.
W przypadku podjęcia przez Oferenta decyzji o zakupie sprzętu po wyższej cenie niż podana w rozstrzygnięciu konkursowym, Oferent może zadecydować o kwocie dopłaty ze środków własnych.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-19
Data publikacji:
       2013-04-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4248 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.