Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Warszawa, 30 kwietnia 2013Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:
1. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 49a, 31-416 Kraków z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 50 000 zł i w roku 2014 – 45 000 zł.
2. Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii, ul. Aleja Wielkopolska 67, 60-603 Poznań z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 70 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.
3. Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji, Al. Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz Zdrój z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 24 000 zł i w roku 2014 – 45 000 zł.
4. Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. Wolności 182/42,43,44, 41-800 Zabrze z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 86 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.
5. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 70 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 - 300 000 zł – środki bieżące.
- W roku 2014 – 300 000 zł – środki bieżące.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Oferenci powinni w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, wskazać zgodny z ofertą szczegółowy opis planowanego zadania wraz z harmonogramem jego realizacji, dostosowany do wysokości przyznanych środków publicznych i przesłać wykaz na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Program Wieloletni na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – program edukacyjny o zasięgu lokalnym.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-30
Data publikacji:
       2013-04-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3770 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.