Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista nie spełniających warunków formalnych ofert na wybór realizatora programu pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” w zakresie zadania na rok 2013


Warszawa, 22 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE


Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta konkursowa, złożona przez:
- Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013:
1) numeracja wszystkich stron oferty,
2) załączenie kopii polisy OC.

Decyzją Komisji Konkursowej oferent może uzupełnić w formie pisemnej braki formalne w ciągu 7 dni, tj. do 29.05.2013 r.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-22
Data publikacji:
       2013-05-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3231 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.