Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.


Warszawa, 2013-06-04


Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
1. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Brak ofert.
2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ul. Sienna 61, 00-820 Warszawa.

Załącznik nr 1 wypełniony został niezgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba podpisująca załącznik zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym pełni w Stowarzyszeniu Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej funkcję Wiceprezesa. Ponadto Prezesem jest osoba wymieniona w KRS a nie osoba podpisująca załącznik nr 1.

Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O przyjęciu uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-04
Data publikacji:
       2013-06-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3536 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.