Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013


Warszawa, 20 czerwca 2013 r.Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2013
Kompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:

1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,
2. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,
3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta.

Niekompletną ofertę złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych ze względu na:
a) błędna data (wpisano 2012 r.) w informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju
2. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych ze względu na:
a) brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność lecznicza z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a), uzyskane w poprzednim roku obrotowym, wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu.

Z przedstawionego „Rachunku zysków i strat” nie wynikają powyższe dane.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), oferenci nie spełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-20
Data publikacji:
       2013-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3261 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.