Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie na lata 2013-2015.
Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” na lata 2013-2015 zostało wyłonionych 16 niżej wymienionych ośrodków:
Szczegółowy wykaz realizatorów wraz z podziałem środków finansowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.
* Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.
Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-24
Data publikacji:
       2013-06-24
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-24Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2608 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.